Bussutflykt till Jämshög och Olofström de 12 maj 2024

28 deltagare, de flesta från vår förening med några välkomna förstärkningar från Vinslövs samlarförening, samlades på morgonen vid Österås parkering för avfärd till Jämshögs hembygdsmuseum, som även huserar Saljesällskapet och Harry Martinsson-sällskapet. Efter intagen fika i en av de före detta skolsalarna berättade Kenneth Göransson från Hembygdsföreningen och vår guide för dagen, Johnny Karlsson, om muséet, hembygdsföreningen, Sven Edvin Salje, Harry Martinsson och Pehr Thomasson. Sedan fick vi en guidad visning i museet innan vi åkte vidare.

Nästa stopp blev vid Holje Park i Olofströms södra utkant. Där besökte vi först Galg- termos och kameramuseet. Kameramuseet förevisades av Nils-Harald Ottosson, medan Johnny Karlsson berättade om galgar och termosar. Sedan blev det lunchbuffé på närbelägna Nebbebodagården. Till kaffet berättade Johnny lite om gårdens historia. Byggnaden flyttade från södra Nebbeboda och placerades på grunden från den tidigare Lilla Holje Herrgård.

Till sist guidade Johnny Karlsson oss i Olofströms hembygds- och industrimuseum. Olofströms bruk grundades i början av 1700-talet. På 1880-talet bildades Svenska Stålpressningsaktiebolaget Olofström med emaljerade kärl som huvudprodukt, vilket senare ersattes av produkter i rostfritt. När Volvo började tillverka bilar 1926, blev även pressade karosseri-delar en stor produkt. 1969 övertogs företaget av Volvo som fortfarande tillverkar karosser här.

Därefter var det dags för hemfärd. Alla verkade nöjda med dagen.

Världsbokdagen 23 april 2024 i Sörby Kyrkhus

Vi gästades av Leif Börje Fridh, Bokmorskan i Finja, som berättade om hur han hjälper blivande författare från idé till bok – ett mycket intressant och uppskattat föredrag. Vi som var där fick också ett eget exemplar av Cecilia Tyrbergs senaste roman – ”Själasörjare”. Det 20-tal medlemmar som var på plats fick även njuta av kaffe och hembakat.

Mer om Cecilia Tyrberg och hennes författarskap kan man läsa på Bokmorksan.se

Årsmöte söndag 3 mars 2024 å Skepparslövs Golfkrog

Traditionsenligt på vasaloppssöndagen hölls årsmötet. 30 medlemmar deltog. Vi inledde med att avnjuta Golfkrogens buffé och en kopp kaffe, innan sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtog. Efter redovisning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet. Anna-Greta Andersson och suppleant Roland Bengtsson hade avsagt sig omval. Erling Kjellander valdes in som ny ordinarie ledamot i styrelsen. Nya suppleanter blev Gabrielle Barnekow Klint och Ulrika Widmark. Börje Jönsson som avsagt sig omval i valberedningen ersattes av Anna-Greta Andersson. I övrigt var det omval till samtliga funktionärsposter.

Efter den formella delen välkomnade Marcus Frennemark Lars Påhlsson, som kåserade på temat ”Från Nobel till Lagerlöf och Picasso”. Lars avtackades med blomster och uppskattande applåder.

Berättardag i Sörby 22 oktober 2023

Olavi Olsson höll ett uppskattat föredrag på temat ”Ett varv runt Finjasjön” med många nedslag i traktens natur och historia. Cirka 25 medlemmar deltog.

Kristianstads bokfestival lördagen 9 september 2023

Sällskapet deltog med ett bokbord vid bokfestivalen. Vi lyckades sälja några böcker av alla dem som medlemmar donerat till sällskapet, och framförallt fick vi möjlighet att sprida kunskap om sällskapet och om Cederborgs författarskap.

Vi uppmärksammades även i Kristianstadsbladet, en lite kortare artikel i papperstidningen och en med fler bilder på webben. Länken leder till artikeln på webben. Prenumeranter på Kristianstadsbladet eller Norra Skåne kan använda sina inloggningsuppgifter för att se artikeln.

https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/bokfestivalens-bokbord-lockade-besokare-och-forfattare/

Kristianstads bokfestival 2023

Utflykt till Örnanäs och Lönsboda lördagen 19 augusti 2023

Årets utfärd med egen bil inleddes på Örnanäs kulturreservat mellan Sibbhult och Lönsboda och avslutades vid minnesmärket över bränningen av Örkeneds socken 1678. Anna-Greta Andersson har skrivit en reseberättelse i länken nedan:

Minnesmärket över Carl XI’s bränning av Örkeneds socken 1678. Foto: Håkan Berner

Busstur med Anders Ödman lördagen 13 maj 2023

Ännu en gång fick vi (ca 40 deltagare) nöjet att ha Anders Ödman som guide. Den här gången besöktes ett flertal kyrkor i närområdet och platsen för gamla Hovdala, som nu kallas Gårdstalien, där Anders själv lett arkeologiska utgrävningar under flera år.

Förutom att lära oss mer om kyrkorna i Finja, Norra Mellby, Linderöd, Lyngsjö, Vä och Vinslöv, fick vi höra Anders kunniga berättelser om maktkamper mellan stormannaätterna i Skåne och Danmark under tidig medeltid. Lunch intogs på Skepparslövs Golfkrog.

Första stoppet var Finja kyrka. Här fick vi bland annat ta del av en ny teori, att ortnamnet ”Finja”, är en förvanskning av namnet på ett kloster på platsen ”Clara Finis”, som ungefär betyder ljusets ände.

Världsbokdagen 23 april 2023 i Sörby Kyrkhus

Johnny Karlsson från Olofström berättade om Gustdolf från Vankiva, som dömdes till 3 månaders fängelse på 1950-talet för ärekränkning, och boken ”Fölket i Hanbråka” konfiskerades.

Årsmöte söndag 5 mars 2023 å Skepparslövs Golfkrog

Denna vasaloppssöndag mötte 30 medlemmar upp till årsmötet. Vi inledde med att avnjuta Golfkrogens buffé och en kopp kaffe, innan sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtog. Efter redovisning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet. Samtliga funktionärer omvaldes, med tillägget att valberedningen utökades med en person – Kenneth Lindborg. KG Jonsson framförde en hälsning från sällskapets tidigvarande under många år kassör Ingvar Jagestad.

Efter den formella delen välkomnade Marcus Frennemark Billy Bengtsson, som berättade om ”Tidningens viktigaste sida”, vilken visade sig vara Familjesidan. Vi fick en synnerligen intressant insyn i tidningarnas såväl tidigare som nuvarande situation och det blev även tillfälle för en kort frågestund. Billy Bengtsson avtackades med blomster och uppskattande applåder. Marcus Frennemark överräckte även blomster till Majliss Persson, vilken oförtrutet med stort engagemang deltar vid genomförandet av våra evenemang i
Kyrkhuset i Sörby.

Bellman-eftermiddag i Sörby kyrkhus söndagen 30 oktober 2022

Den traditionella berättaraftonen ersattes i år av en Bellman-eftermiddag. I en mycket uppskattad föreställning underhöll Janerik Lundqvist från Åraslöv i Vinslöv oss med Bellmans sånger, och skrönor och berättelser från nationalskalden Carl Michael Bellmans liv. Han ackompanjerades av Rune Lindqvist. Ungefär 35 medlemmar deltog i evenemanget, och fick efter föreställningen även avnjuta kaffe med hembakat.

Bellman förekommer även i Cederborgs roman Lyckoringen från 1933. Det här kunde man få se om man en afton 1785 inträdde i ölstugan tillhörigt Beckers Värdshus i Stockholm: ”Mitt i salen hade man satt en stol på ett bord, och på den satt en omkring 45 år gammal man, ganska högväxt och mager. Den vackra, välvda pannan över en stor, krokig näsa och de stora, blå ögonen, i vilka snillets eld glödde, gjorde ett i hög grad tilldragande intryck. Håret var tillbakastruket och krökte sig i naturliga lockar. Klädseln tarvlig, men snygg. Han satt med en luta i knät och hade lagt av sig rocken, så att de vita skjortärmarna stucko bjärt av mot den scharlakansröda västen. Det var Nordens Anakreon – Karl Mikael Bellman.”

Bokfestival i Kristianstad lördagen 10 september

På grund av dålig väderleksprognos ställde sällskapet in sitt deltagande. Det visade sig dock att vädret blev betydligt bättre än prognosen, och evenemanget blev lyckat, bortsett från Cederborgsällskapets frånvaro.

Guidad visning av Torsebro Krutbruk lördagen 27 augusti 2022

Årets utfärd med egen bil gick till Torsebro Krutbruk, där föreningen Krutbrukets vänner i år invigt ett nytt museum över brukets historia. Efter att KG Jonsson hälsat oss välkomna, tog Therese Skoug över, och berättade under en drygt en kilometer lång promenad om krutbrukets historia och visade de byggnader som finns kvar. Det verkar som om kruttillverkning påbörjades på platsen redan 1663, men efter skånska kriget 1675-79 såg svenska kronan ett behov av ordna krutförsörjning i Skåne. 1681 startades krutbruket. Kruttillverkning pågick till 1928.

Som avslutning fick vi en visning av museet, som var inrättat i de gamla ekonomibyggnaderna. Därefter intogs medhavd fika. Som helhet en mycket uppskattad aktivitet med en skicklig guide och ett fantastiskt väder.

Torsebro krutbruk spelar en roll i Cederborgs roman Önnestads Präst från 1921, där den danske spionen Hans Mickelsen försöker spränga ett krutförråd i luften – men misslyckas.

Bussutfärd lördagen 14 maj 2022

Under vårens bussutfärd i maj hade vi som utmärkt ciceron docenten och arkeologen Anders Ödman, vilken är välkänd och mycket uppskattad sedan tidigare medverkan. Han hade lagt upp en heldagsutfärd runtom i Skåne där vi besökte flera intressanta platser med information om såväl förhistoria som från medeltiden. Första anhalten var Vätteryds gravfält. Anders berättade om järnåldersgravfältet, och om Sösdalafyndet; hästutstyrsel från folkvandringstiden som har sin motsvarighet bara i Svarta Havsområdet. Detta kan kopplas till en ny elit som etablerat sig i centrala Skåne på 400-taelet. Vi fick också veta att denna trakt är Skånes vulkantätaste område. Detta var en enastående nyhet för oss. Nästa anhalt blev Häglinge kyrka där ett närbeläget hus uppvisar rester från 1100-talet i vars källare man återfinner vulkanstenar från vulkaner i omgivningen. En utgrävning företogs 1998-99 varvid man även fann bergkristaller.  Därefter fylldes källaren igen.

Färden gick vidare till Ludvigsborg och Södra Rörum där skogarna är fulla med odlingsrösen. Vid Orup söder om Höör har brutits mycket sten, vilken användes vid byggandet av Lunds domkyrka. Man bedömer att 67.000 ton under 60 till 70 år fraktades till Lund. Då vi senare besökte Bosjökloster, vars slott är byggt på Bos ö, fick vi veta att det vid platsen för den nuvarande bron så sent som under tidigt 1700-tal fanns ett 700 meter långt pråmdrag. Detta förstördes emellertid 1712 under det Stenbockska kriget. Vid Bosjökloster fick vi tillfälle att besöka den därvarande klosterkyrkan.

Vidare besökte vi Gudmuntorps kyrka vilken är byggd av gråsten, vilket så här långt söderut är mycket ovanligt. Efter lunch på Hurva gästgivaregård gick färden vidare till Örtofta slott där vi stötte på den s.k. stenvägen, vilken går mellan Örtofta och Lilla Harrie och där man fraktade stenen till Lunds domkyrka. Man kan föreställa sig de svårigheter som då förelåg med att med hjälp av oxar frakta de ansenliga stenmängderna ner till Lund.

Vid besöket i Lilla Harrie kyrka berättade Anders mycket detaljerat om slaget vid Lund den 4 dec. 1676 där svenska och danska arméerna drabbade samman. Det var ett av de blodigaste slagen i vår historia med mellan 8000 och 9000 döda. Det s.k. skånska kriget inleddes då den danske kungen i juni 1674 landsatte en stor styrka vid Råå och snabbt intog Helsingborg och Landskrona. I oktober följde sedan slaget vid Fyllebro där svenskarna rönte viss framgång. Under den tidiga vintern led sedan såväl manskap som hästar svårt på grund av otjänligt väder, dålig utrustning, dålig ammunition och bristande foder åt hästarna. Många soldater avled  under dessa svåra förhållanden på grund av sjukdomar och dåliga förläggningar. Därför var det ett trött och medtaget svenskt manskap som drabbade samman med danskarna. Men efter en hel dags strid stod svenskarna som segrare och danskarna fick dra sig tillbaka. Slaget vid Lund var avgörande för att Skåne skulle fortsätta tillhöra Sverige.

Innan vi återvände till Hässleholm blev vi inviterade till Anders Ödmans bostad i den gamla prästgården i Lilla Harrie. En gammal och synnerligen intressant och inte minst välbevarad gårdsformation med stort kulturhistoriskt värde. Bakom själva bostaden kunde vi besöka deras trädgård, vilken söker sin like. Den var som hämtad ur ett tidskriftsreportage och det var med stor förundran vi gick runt för att betrakta och beundra de arrangemang som gjorts av icke blott växter utan även av föremål. Det blev även ett kort stopp vid Trollenäs gamla kyrka där Anders visade rester av kalkmålningar som troligen gjorts av den s.k. Finjamästaren på 1100-talet. Komna tillbaka till Hässleholm kunde vi konstatera att vi åter upplevt en fantastisk dag med ett synnerligen intressant program, vilket var väl planerat och genomfört av Anders Ödman. Vi hoppas verkligen att vi skall kunna se framemot fler dagar och föreläsningar där vi får träffa honom.

Världsbokdagen lördagen 23 april 2022

Efter två års uppehåll kunde vi nu uppmärksamma Världsbokdagen, vilken liksom några tidigare år anordnades i Kyrkhuset i Sörby. Antikvariatbokhandlaren Johnny Karlsson från Olofström berättade om och förevisade resultatet av sina forskningar i boksamlingarna i Sörby kyrka. Han nämnde bl a att det oftast är textilierna i kyrkorna som är föremål för omvårdnad och omhändertagande, medan böckerna oftast behandlas mer styvmoderligt och ofta skattar åt förgängelsen. I Sörby har han emellertid funnit verkliga bokskatter och han kunde bl a förevisa en Gradual, d v s psalmbok, tryckt i Köpenhamn 1573. Boken, vilken restaurerades så sent som 1988 i Lund, är i ett ypperligt skick med stora delar av sitt original i skinnomslag bevarat liksom sina original metallspännen.

Denna bok var ytterst komplicerad att trycka på grund av nottecknens olika höjder. I boken finns en intressant notering av den dåvarande prästen i församlingen, ”Anno 78 den 13 september plundrade snapphanarna mig”. Denna anteckning är alltså gjord under Skånska kriget på 1670-talet. För de bokintresserade var det en mäktig känsla att i sin hand hålla en bok som är 450 år gammal. Även om äldre böcker av religiös natur vanligtvis inte betingar något större ekonomiskt värde, så är denna bok och i detta skick ett unikum av oskattbart värde.

Johnny berättade även om den s k Gezelius bibel, vilken den finske biskopen Gezelius i Åbo arbetade med. Första delen gavs ut redan på 1690-talet. Tre generationer Gezelius arbetade sedan med bibeln 1720-1730. Denna bibel består av tre delar och skiljer sig från Karl XII:s bibel på så sätt att den även innehåller kommentarer och förklaringar. Även Gezelius bibel i tre delar förevisades under föreläsningen. Gezelius bibel är väsentligt ovanligare än den mer kända Karl XII bibeln. Gustav Vasas bibel från 1540-talet var föregångaren till Karl XII:s bibel. Vår nuvarande bibel härstammar från Martin Luther. Han samlade uppgifter och gjorde översättningar från skilda skrifter vilken sedan resulterade i Luthers bibel, vilken idag fortfarande är den centrala för oss. Den första svenska bibelöversättningen presenterades 1541. Bland de gamla böckerna fanns även ett exemplar av bundna kungörelser från december 1842 där bl a C. Aug. Cederborgs far Tufve Cederborg omnämndes. Under föreläsningen fanns tillfälle att ställa frågor till Johnny. Genom Johnnys frejdiga berättarkonst och gedigna kunskap om ämnet fick vi en synnerligen intressant och lärorik eftermiddag i Kyrkhuset i Sörby, där den hemtrevliga och anrika miljön i hög grad bidrog till trivseln. Johnny avtackades med en bukett tulpaner av ordföranden Marcus Frennemark och naturligtvis med applåder från oss alla.

Årsmöte söndagen 3 april 2022 å Skepparslövs golfkrog

Efter ett pandemiskt mellanår med årsmöte under bar himmel, fick vi nu åter chansen att avnjuta den fortfarande välsmakande lunchbuffén i Skepparslöv. Till kaffet avhandlades sedan årsmötet i vanlig ordning. Antal närvarande medlemmar var 26. Bertil Bengtsson hade avsagt sig vidare engagemang i styrelsen, men accepterade istället att ingå i valberedningen. Ny i styrelsen är istället Roland Bengtsson, som valdes in på en suppleantplats.

Efter avslutade mötesförhandlingar berättade Bengt Olsson från Osby om sina egna och andras äventyr i vasaloppsspåren 1922-2022, de första åren dock utan Bengts medverkan. Men på senare år har han hunnit med inte mindre än 45 starter. Ett mycket uppskattat föredrag.

Även om inte Bengt berörde det så kan vi inte låta bli att bidra med ett Cederborg-citat: ”Ett möte sammankallades, och där beslöts att utsända ett par goda skidlöpare, vilka skulle uppsöka och återkalla Gustav Vasa, som efter det misslyckade försöket i Mora begivit sig på väg till Norge.” För den som vill läsa mer rekommenderas romanen Peder Fredag.

Berättarafton i Ignaberga Medborgarhushus onsdagen den 3 november kl 19

Per Erik Tell höll ett intressant föredrag om Svenskar i Argentina. Tyvärr blev det inte fler än ca 20 åhörare som fick ta del av dessa spännande livsöden, som Per Erik Tell stött på under sina resor i Argentina.

Årsmöte söndagen 22 augusti 2021 på Lilla Tockarps Hembygdsgård i Västra Torup

Antalet medlemmar som deltog var 23. Ordföranden Marcus Frennemark hälsade samtliga välkomna till årsmötet. Enligt valberedningens förslag blev det omval av Ola Nilsson och K G Jonsson för ytterligare två år. Som ordinarie styrelseledamöter kvarstår under 2022 Anna-Greta Andersson, Uno Andersson, Sven-Olof Persson och Bertil Bengtsson. Styrelsesuppleanter omvaldes Eva Andersson och Erling Kjellander. Efter årsmötet fick vi en fin guidning av Gert Lindqvist beträffande hembygdsföreningens samtliga byggnader och vad hembygdsföreningen sysslar med. Efter en gemensam kaffepaus blev det en kort exkursion med Iréne och Roland Kjellander, vilka berättade om fåglarna i vår omgivning. En mycket intressant information. Marcus Frennemark tackade samtliga deltagare och speciellt tack till guiderna för en intressant och givande information

Pandemi COVID19

På grund av pandemin och de restriktioner denna medförde blev alla planerade aktiviteter mellan mars 2020 och augusti 2021 inställda/uppskjutna.

Årsmöte söndagen 1 mars 2020 å Skepparslövs golfkrog.

Efter en välsmakande lunchbuffe och sedvanliga årsmötesförhandlingar, höll Mats Pettersson ett mycket uppskattat föredrag om personer och händelser med Cederborgsanknytning i trakterna runt Trolle-Ljungby och Landön. 29 medlemmar deltog.

Aktiviteter 2000-2022

En sammanställning över samtliga tidigare aktiviteter: