Cederborgsällskapet bildades år 2000. Bland initiativtagarna fanns flera av sällskapets nuvarande styrelseledamöter samt Lars Fernebring som skrivit en biografi om Carl August Cederborg.

Cederborgsällskapet vill:

  • Främja intresset för Carl August Cederborgs författarskap och för historiskt berättande i allmänhet.
  • Öka intresset för den nordskånska historien hos en bred allmänhet.

Föreningen ger ut en Årsskrift – Cederborgsbladet och dessutom skickas till medlemmarna tre medlemsbrev per år.

Cederborgsällskapet är medlem i DELS. De litterära sällskapens samarbetsnämnd. DELS ger ut tidskriften Parnass.

Cederborgsällskapet erbjuder medlemmarna utfärder, berättaraftnar och andra sociala träffpunkter.