För dig som helt har missat denne nordostskånske författare rekommenderar vi följande tre verk som är bra representanter för Carl August Cederborgs författarskap:

Göingehövdingen

Boken, vilken gavs ut 1899 och i originalutgåvan hette ”Göingehöfdingen och snapphanarne” är den första i Cederborgs författarskap med en handling som utspelar sig under Skånska kriget under 1670-talet. Den har blivit en klassiker vad gäller skildringar av det s.k. snapphanekriget och handlingen är förlagd till Göinge, författarens hembygd. Huvudpersonen i boken är den s.k. Göingehövdingen Sven Povlsen, vilken var född i bygden troligen 1610 under dansk fana och som kom att tjäna den danske kungen och i Danmark firas som en stor nationalhjälte och frihetskämpe. Han organiserade danska friskyttekompanier under det Skånska kriget och personifierar den legendariske snapphaneledaren. Faktiska händelser och personer blandas med sägner till en roman fylld av spännande och dramatiskt innehåll.

Önnestads präst

Skildringen tilldrar sig 1710 under det sista kriget med Danmark och utspelar sig i Osbytrakten där huvudpersonen Andreas Gemzéus var hjälppräst i Osby för att senare bli kyrkoherde i Önnestad nära Kristianstad. I romanen figurerar historiskt verkliga personer och skeenden rätt placerade och med en legendomspunnen och belagd bedrift av Pastor Gemzéus tillsammans med en lokal bonde, Tufve Månsson. Dansktrogna infiltratörer planerar och genomför sabotage mot idag befintliga minnesmärken och romanen är fylld av spänning och dramatik. Den betraktas som en av författarens bästa.

Mickel Göing

Handlingen tilldrar sig under 1500-talet varvid huvudpersonen Mickel Gyding först tjänar under svensk spira för att senare hamna i onåd och därefter tjäna den danske kungen. Mickel Gyding är en verklig person vars existens är belagd. Han fick ”Hemlinge län” i förläning av den danske kungen och ett minnesmärke är rest i närheten av Glimåkra inte så långt norrut från Kristianstad, som vid tiden för händelserna tillhörde Danmark. I vanlig ordning blandas faktiska personer och skeenden med frisk berättarglädje och historisk-romantiska skildringar.