Cederborgssällskapets styrelse

Ordförande: Marcus Frennemark, tel. 073-027 52 01, marcus@frennemark.se

Vice ordförande: Sven-Olof Persson

Sekreterare: Karl Göran Jonsson, tel. 0479-12403, 0734-058322 kg.jonsson.osby@telia.com

Kassör och webmaster: Ola Nilsson, tel. 0736-994609,
ola.nilsson.1962@gmail.com

Ledamöter: Anna-Greta Andersson, Uno Andersson & Eva Andersson

Suppleanter: Roland Bengtsson & Erling Kjellander

Valnämnd: Börje Jönsson och Bertil Bengtsson

Revisorer: Björn Lundström & Tommy Bengtsson

Revisorssuppleant: Kerstin Sjögren Fleischer