Cederborgssällskapets styrelse

Ordförande: Marcus Frennemark, tel. 073-027 52 01, marcus@frennemark.se

Vice ordförande: Sven-Olof Persson

Sekreterare: Karl Göran Jonsson, tel. 0479-12403, 0734-058322 kg.jonsson.osby@telia.com

Kassör och webmaster: Ola Nilsson, tel. 0736-994609,
ola.nilsson.1962@gmail.com

Ledamöter: Anna-Greta Andersson, Uno Andersson och Eva Andersson

Suppleanter: Roland Bengtsson och Erling Kjellander

Valnämnd: Bertil Bengtsson, Börje Jönsson och Kenneth Lindborg

Revisorer: Björn Lundström och Tommy Bengtsson

Revisorssuppleant: Kerstin Sjögren Fleischer