Cederborgssällskapets styrelse

Ordförande: Marcus Frennemark, tel. 073-027 52 01, marcus@frennemark.se

Vice ordförande: Sven-Olof Persson

Sekreterare: Karl Göran Jonsson, tel. 0479-12403, 0734-058322 kg.jonsson.osby@telia.com

Kassör och webmaster: Ola Nilsson, tel. 0736-994609,
ola.nilsson.1962@gmail.com

Ledamöter: Uno Andersson, Eva Andersson och Erling Kjellander

Suppleanter: Gabrielle Barnekow Klint och Ulrika Widmark

Valnämnd: Bertil Bengtsson, Anna-Greta Andersson och Kenneth Lindborg

Revisorer: Björn Lundström och Tommy Bengtsson

Revisorssuppleant: Kerstin Sjögren Fleischer