Du blir medlem i sällskapet genom att sätta in medlemsavgiften på vårt bankgiro 5696-7193. Från och med 2021 är medlemsavgiften 170 kr för första medlemmen i hushållet, 60 kr för övrig medlem i samma hushåll samt för studerande och 300 kr för juridiska personer.