Källa: ”C. Aug. Cederborg – snapphanetidens berättare”, av Lars Fernebring och Mac Robertson.

Utgivningsår                       Titel

1892              I jordarbetarfrågan; separattryck ur Skånes Allehanda

1896              Bläckhornsgrums; skizzer och humoresker

1896              I handtverksfrågan; separattryck ur Helsingborgs-Posten

1899              Göingehöfdingen och snapphanarne; historisk-romantiska skildringar från Carl XI:s krig i Skåne                    

1900              Den siste snapphanen; historisk-romantiska skildringar från snapphanefejden.

1900              Carl XI på Ljungby

1901              Dufvans dotter; historisk roman från Grevfejden

1909              Pelle Drufvas öden och äfventyr i gamla nya Sverige

1909              På jakt efter sig själf; detektivroman

1911              Amatördetektivens första bragd; en Stockholmsroman från år 1906

1913              Dackefejden; historisk-romantiska händelser från 1500-talet

1913              De tolv apostlarna eller Jakob Bagges skatt; historisk roman från konung Sigismunds och hertig Carls dagar

1913              Kopparskrinet; Historisk roman från Kalmarkriget

1913              Silverhättan; historisk roman från Gotlands medeltid

1913              Snapphaneblod; historisk roman

1913              Svante Stensson Sture; historisk roman från Vasatiden

1915              De röda vargarna; en svensks öden och äventyr bland indianerna. Historisk roman, där några delar publicerats tidigare under titeln ”Pelle Drufvas öden och äfventyr”.

1916              Drabanten; historisk roman från 30-åriga kriget

1921              Mickel Göing; historisk roman från Gustav Vasas och nordiska sjuårskrigets dagar

1921              Önnestads präst; bilder från Skånes sista krig

1922              Det förlorade dokumentet; historisk roman från reduktionstiden

1922              En karolin; historisk roman

1922              Revolutionen i Kristianstad; romantiserad berättelse

1922              Sagan om Helgehus; historisk roman

1923              Flackeholm; en herrgårdshistoria från 1850-talet

1923              Hans Våghals; historisk roman från Gustav Vasas första regeringstid

1924              Peder Fredag; historisk roman från Sture- och Vasatiden

1924              Urban Hjärne; romantiserade episoder ur en märklig mans liv

1925              Suckarnas torn; historisk roman från medeltiden

1926              Silverkvarnen; kriminalnovell

1926              Spionernas hövding; detektivroman

1927              En barnförlovning; historisk berättelse från Karl XII:s tid

1928              Vadmalsriddaren; historisk berättelse från Johan III:s och hertig Karls tid

1929              Vita frun på Trollebo; historisk roman från frihetstiden

1930              Faddergåvan; historisk roman

1931              Kungens kurir; blad ur Karl X Gustavs hjältesaga

1932              Boken och svärdet; historisk roman från Sveriges medeltid

1933              Grevinnan Armida; historisk roman från 30-åriga krigets dagar

1933              Lyckoringen; historisk roman från Gustav III:s tid

1935              Daljunkarn; historisk roman från 1526-28                   

1936              En amason; historisk berättelse från 1700-talet

1936              En karolins hemkomst; historisk roman från åren 1723-1727