Uppdaterat 2021-04-22

Styrelsens avsikt är att vi 2021 skall genomföra de aktiviteter som vi blev tvungna att ställa in 2020. Tyvärr så har ju COVID-19-epidemin tagit ny fart, vilket gör att åtminstone vårens aktiviteter än så länge måste betraktas som väldigt preliminära. Så fort vi kan precisera årets aktiviteter kommer det att presenteras här, på Facebook-sidan och i ett brevledes medlemsutskick.

Årsskriften kommer att distribueras i februari, med intressanta artiklar av skickliga författare.

Årsmöte. Traditionellt har årsmötet genomförts första söndagen i mars. Enligt stadgarna skall det genomföras före mars månads utgång. Med de restriktioner som gäller pga epidemin ser inte styrelsen att detta är möjligt att uppfylla, om inte läget skulle förändras till det bättre väldigt snabbt. Vi kommer att återkomma med en kallelse och med information här så snart det är möjligt.

Världsbokdagen Inställd! Den 23:e April varje år är världsbokdagen, som vi brukar fira med att träffas och lyssna på ett föredrag, men så icke i år.

Vårutfärd i Maj! Inställd! På grund av de gällande restriktionerna måste vi tyvärr ställa in vårutfärden i år också.

Höstutfärd! Höstutfärd i augusti med buss och skicklig ciceron. Mer detaljer kommer senare.

Bokfestival! Vi avser att som vanligt ha ett bokbord vid bokfestivalen i Kristianstad lördagen den 4 September 2021.

Berättarafton! Under November blir det berättarafton med en intressant föreläsare. Mer detaljer kommer senare