Uppdaterat 2021-09-27

Pandemin och de restriktioner som gällt, har gjort att alla aktiviteter första halvåret fått ställas in. Nu när allt fler blivit vaccinerade och smittspridningen minskar är styrelsens ambition att dra igång verksamheten igen. För att ändå ta lite hänsyn till kvarvarande risker har vi valt att ersätta bussutfärden i augusti med med en utfärd i egen bil. Och naturligtvis kan det bli ändringar med kort varsel om restriktionerna återkommer.

Utfärd och Årsmöte. Söndagen den 22 Augusti kl 13 i Lilla Tockarps hembygdsgård, Västra Torup. Välkomna till årsmöte kl 13.00. Efter årsmötet följer:

  • Guidad visning av hembygdsgården och dess museum.
  • Kåseri av Roland Kjellander från Göinge Biologiska Förening om fåglar och natur under rubriken ”Fåglarna runt husknuten”
  • Kort exkursion med naturstigspromenad
  • Eventuellt boklotteri

Medtag gärna en stol att sitta på och anpassa klädseln efter väderlek och viss utevistelse. Då servering ej kan arrangeras får egen fika medtagas.

Berättarafton den 3 November i Ignaberga kl 19.00. Föreläsare är Per-Erik Tell som kommer att hålla ett intressant föredrag om svenskar i Argentina. Så här beskriver han det på sin hemsida: ”Det är inte bara Evert Taube som varit på pampas. Argentina har vimlat av framgångsrika svenskar från 1800-talets börjar till idag. Vid randen av Amazonas lever fortfarande det svenska språket kvar hos en bortglömd grupp emigranter.”