Illustration: Kajsa Engblom

Cederborgsällskapet arbetar för att främja intresset för Carl August Cederborgs författarskap och för historiskt berättande i allmänhet.

Du blir medlem i sällskapet genom att sätta in medlemsavgiften på vårt bankgiro 5696-7193. Medlemsavgiften är 170 kronor för första medlemmen i hushållet, 60 kronor för övrig medlem i samma hushåll samt för studerande och 300 kronor för juridiska personer.

Som medlem får du en årsskrift med artiklar som främst handlar om Cederborg, hans författarskap och lokal historia med koppling till hans berättelser. Vi anordnar också två årliga dagsutflykter till intressanta resmål i närområdet med kunniga guider, och därutöver ett antal intressanta föreläsningar vid olika tillfällen under året och så deltar vi normalt i den årliga bokmässan i Kristianstad.

Föreningen har 96 medlemmar (2023-09-01).